Daňový bonus pri hypotéke v roku 2024 (náhrada za štátny príspevok)

Ak ste podpísali zmluvu o hypotéke v čase od 1.1.2018 a chcete si uplatniť štátny príspevok pre mladých (po novom už iba daňový bonus na zaplatené úroky) je potrebné si oň požiadať. To môžete spraviť či už prostredníctvom ročného zúčtovania u zamestnávateľa alebo cez daňové priznanie.
K novému (ďalšiemu) daňovému bonusu, resp. k príspevku na zvýšenú splátku úveru pri refixácii/bez refixácie do výšky 150 eur som pripravil tabuľku, ktorú nájdete na konci článku.

ČO JE TO DAŇOVÝ BONUS?

Daňový bonus je náhradou štátneho príspevku pre mladých, ktorý sa poskytuje pri hypotékach, kde viete zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov.

V minulosti ste ho získali automaticky po splnení podmienok. Dnes je ale situácia iná a je potrebné nielen splniť podmienky, ale zároveň si oň aj požiadať.

VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU

Teraz prejdime k výške daňového bonusu, ktorá je nasledovná:

 • 50 % zo zaplatených úrokov zo sumy 50 000 eur
 • maximálne do výšky 400 eur

Ide o daňový bonus za celý rok, t.j. 12 mesiacov. V prípade čerpania hypotéky počas roka sa vypočíta daňový bonus alikvotne.

Daňový bonus je možné získať na 5 rokov (5 po sebe nasledujúcich rokov), pričom začiatok nároku na daňový bonus začína úročením úveru, resp. od načerpania hypotéky.
Všetky tieto informácie platia pre zmluvy podpísané do 31.12.2023. Ako to platí od 1.1.2024 sa dočítate nižšie.

Pre zmluvy podpísané od 1.1.2024 nastávajú tieto zmeny v rámci vyplácania a výšky daňového bonusu:

 • 50 % zo zaplatených úrokov zo sumy 50 000 eur 50 % zo zaplatených úrokov z celej výšky úveru
 • maximálne do výšky 400 eur maximálne do výšky 1 200 eur

PODMIENKY NA ZÍSKANIE DAŇOVÉHO BONUSU

Do veku 35 rokov si môžete požiadať o hypotéku s daňovým bonusom, ktorý získate na prvých 5 rokov, ak splníte všetky nasledovné podmienky:

 • vek od 18 – 35 rokov pri podpise žiadosti o hypotéku (nesmiete dovŕšiť vek 36 rokov, resp. podpis žiadosti je najneskôr deň pred 36. narodeninami, pri 2 žiadateľoch to platí pre obidvoch)
 • uplatniť si ho môže hlavný dlžník
 • musíte splniť podmienku hrubého príjmu za predchádzajúci rok
 • uplatnenie raz ročne, a to v ročnom zúčtovaní v prípade ak ste zamestnanec, najneskôr do 15.2.2024
 • uplatnenie raz ročne, a to v daňovom priznaní ak ste podnikateľ, najneskôr do 31.3.2024, resp. do 30.6.2024
 • úhrn zdaniteľných príjmov zo Slovenska tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, to znamená, že ak ste mali príjem zo zahraničia, neviete daňový bonus získať (platí, že ak si chcete ako nerezident uplatniť daňový bonus a úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré sú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí tak daňový bonus viete získať)
 • nie je možné dostávať daňový bonus a zároveň pôvodný štátny príspevok na inej nehnuteľnosti, platí pri obidvoch žiadateľoch
 • môžete si uplatniť buď daňový bonus na zaplatené úroky alebo mimoriadny daňový bonus na zvýšené splátky (zvýšenie splátky pri refixácii úroku v roku 2023), daňový bonus na zaplatené úroky a príspevok na zvýšenú splátku úveru pri refixácii je možné kombinovať
 • hypotéka, resp. úver na bývanie musí byť poskytnutý BANKOU (daňový bonus nie je možné využiť pri úveroch zo stavebných sporiteľní)
 • splatnosť hypotéky musí byť 5-30 rokov
 • pre zmluvy podpísané od 1.1.2024 sa k nároku na daňový bonus doplnila podmienka trvalého bývania vo financovanej nehnuteľnosti a nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať

VÝŠKA HRUBÉHO PRÍJMU

Dôležitý parameter je v tomto smere váš hrubý príjem resp. jeho výška:
Ak váš priemerný mesačný príjem dosiahnutý za rok predchádzajúci roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu, máte najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

V ľudskej reči ide o nasledovné sumy:
Pri zmluvách uzatvorených v roku 2023 je hranica 1,3-násobku priemerného mesačného príjmu dosiahnutého v roku 2022 daná ako 
1 695,20 eur (priemerná mesačná mzda zistená za rok 2022 x 1,3), pri dvojici – čiže ak ste dvaja žiadatelia, tak 3 390,40 eur.

Podmienky výšky príjmu musíte splniť len pri požiadaní o hypotéku. Ďalšie 4 roky vám príjem už nikto sledovať nebude.
Všetky tieto informácie platia pre zmluvy podpísané do 31.12.2023.

Pre zmluvy podpísané od 1.1.2024 nastávajú tieto zmeny:
Pri zmluvách uzatvorených v roku 2024 je hranica 1,6-násobku priemerného mesačného príjmu dosiahnutého v roku 2023 daná ako 
2 288 eur (priemerná mesačná mzda zistená za rok 2023 x 1,6), pri dvojici – čiže ak ste dvaja žiadatelia, tak 4 576 eur.

EXISTUJÚ AJ NEVÝHODY DAŇOVÉHO BONUSU?

Bohužiaľ, aj daňový bonus má svoje nevýhody a tu sú nasledovné dve:

 • aby ste si vedeli daňový bonus uplatniť, je potrebné pracovať. Ak je klient nezamestnaný alebo na rodičovskej dovolenke, je potrebné požiadať o bonus cez daňové priznanie typu A
 • uplatniť si ho môžete iba ak ste hlavný dlžník

VÝHODY DAŇOVÉHO BONUSU

Daňový bonus má jednu vynikajúcu výhodu a tou je:

 • po zrefinancovaní hypotéky, napr. po 3 roku, nemusí klient vrátiť vyplatený daňový bonus, už ho len nedostane vyplatený za nasledujúce 2 roky

ÚČEL HYPOTÉKY

Aby ste mohli využiť daňový bonus, musíte splniť niektorý z nasledovných účelov hypotéky:

 • kúpa bytu alebo jeho časti
 • kúpa domu alebo jeho časti
 • výstavba nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti
 • rekonštrukcia nehnuteľnosti (prístavba, nadstavba)

SPÔSOB UPLATNENIA DAŇOVÉHO BONUSU

Aby ste vedeli daňový bonus pri splácaní využiť, musíte oň požiadať.

Banky vystavujú klientom, tzv. Potvrdenie o výške zaplatených úrokoch. Niektoré banky to posielajú automaticky, buď do internetbankingu alebo poštou. V niektorých bankách je potrebné o potvrdenie požiadať. Banka vám potom dodá potvrdenie do 30 dní od podania žiadosti.

Toto potvrdenie odovzdáte na mzdovom oddelení, ak ste zamestnanec. Daňový bonus, resp. preplatok príde na účet v apríli vo výplate za marec.

Ak ste podnikateľ, toto potvrdenie odovzdáte svojej účtovníčke ku daňovému priznaniu. Daňový bonus, resp. preplatok môžete očakávať na konci apríla-začiatkom mája.

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov si otvoríte kliknutím TU.

To boli všetky dôležité informácie ohľadom daňového bonusu pri hypotéke. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, stačí kliknúť na: KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Určite sa tiež pýtajte v komentároch, čo vás zaujíma k danej téme a napríklad aj to, čo by ste ešte potrebovali viac vysvetliť.

"Za viac než 14 rokov praxe, či už v poisťovni alebo v banke, som pracoval s množstvom klientov, ktorí riešili nielen jednoduché, ale aj veľmi zložité prípady. Týmto klientom som ochotne pomohol a so získanými skúsenosťami pomôžem aj vám."
Komentáre
 1. Tímea píše:

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať na daňový bonus na zaplatené úroky. Od roku 2024 je tam podmienka že musí byť trvalé bývanie vo financovanej nehnuteľnosti. Ako to je potom, keď si beriem hypotéku na dokončenie rozostavaného domu? (účel: výstavba nehnuteľnosti na bývanie spĺňam) Zakladať budem rozostavaný dom. Logicky tam nemôžem mať trvalý pobyt keď staviam.

  • Pekný deň prajem, prax ešte ukáže, ako to bude pri dokladovaní trvalého pobytu pri výstavbe. Predbežne odhadujem, že sa to bude riešiť čestným vyhlásením alebo sa to bude kontrolovať spätne, či ste podmienku splnili. Viac Vám potom povie finančný alebo bankový poradca, s ktorým to budete riešiť.

 2. Ján píše:

  Dobrý deň, ak sa zmluva o hypotéke uzavrela v roku 2022 a s vtedajšími pravidlami (hranica príjmu – 1,3-násobok) nebola splnená podmienka uplatnenia, bude možné v budúcom roku žiadať o tento daňový bonus s tou istou hypotékou, keď už bude splnená podmienka uplatnenia (hranica príjmu – 1,6-násobok)? Alebo sa tieto nové podmienky nedajú aplikovať na existujúce hypotéky?
  Vďaka za odpoveď.

 3. Jaro píše:

  Dobrý deň,
  ak sme úverovú zmluvu podpísali v decembri 2023, ale prvá splátka bola až v januári 2024, vzniká mi nárok na daňový bonus a mám si to dať do daňového priznania, keď som žiadne úroky v roku 2023 ešte nezaplatil? Alebo až v daňovom priznaní v roku 2025 za rok 2024 a už s novými podmienkami?
  Ďakujem vopred

  • Pekný deň prajem, keďže ste podpísali zmluvu v roku 2023 a prvá splátka Vám išla v 01/2024, tak si viete o daňový bonus na zaplatené úroky požiadať v 01/2025 za podmienok do 31.12.2023.

   • Jaro píše:

    Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, to znamená, že som mohli počkať jeden mesiac a dostali by sme daňový bonus za 2023 1200 eur namiesto 400 eur?

    • ak by ste zmluvu podpísali od 1.1.2024 a splnili všetky podmienky, tak by ste vedeli požiadať v 01/2025 o daňový bonus 1 200 eur na zaplatené úroky 2024 (namiesto aktuálnych 400 eur).

 4. Štefan píše:

  Dobrý deň, koľko dostanem späť keď som za rok 2023 zaplatil úroky z hypotéky 1150e.

 5. Mária Špániková píše:

  Dobrý deň chcem sa spýtať môžem požiadať o vrátenie úrokov ak som na rodičovskej dovolenke som jediným dlžníkom na hypotéke a žijem sama? Minulý rok som si uplatňovala nárok to som ešte mala pracovný pomer a potom materskú Ďakujem pekne za odpoveď

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov